Hier zie je de gemiddelde afwijkingen (blauwe balkjes) tussen de dagelijkse hoeveelheden mengvoer die theoretisch zouden moeten geladen worden in de voermengwagens, versus de hoeveelheden die daadwerkelijk geladen werden op 9 melkveebedrijven(1). Bedrijf 8 laadt dagelijks gemiddeld 600 kg mengvoer te veel, bedrijf 6 ongeveer 50 Kg te weinig.

Bij dezelfde melkprijs en voerkosten, welk van deze bedrijven zal het meeste brutowinst maken per koe (brutomarge of IOFC)?

Op het eerste zicht lijkt bedrijf 10 het zeer goed te doen, vermits het bijna juist de voorgeschreven hoeveelheden laadt. Geen voerverkwisting, gemiddeld net voldoende voer. Maar maken ze ook de meeste winst?

Onderzoek toont aan dat de gemiddelden een veel groter probleem verbergen: de dagelijkse schommelingen van wat gevoerd wordt aan melkvee zijn het echte probleem. Op de grafiek worden die weergegeven door de verticale lijntjes; hoe langer, hoe groter de dagdagelijkse schommelingen. Bedrijven 3 en 9 zijn duidelijk veel regelmatiger, dag na dag. Door dagelijks ongeveer dezelfde hoeveelheden te laden zullen de koeien beter functioneren, wat leidt tot hogere melkproducties. En dat vertaalt zich al snel in meer dan 3 liter extra melk per koe per dag. Of voor 100 koeien €20.000 extra brutomarge per jaar.

MmmooOgle heeft een eenvoudige tool die het verschil kan maken, ook op jouw bedrijf! Meer weten? Contacteer onze experten @MmmooOgle of kijk naar www.mmmooogle.com

(1): R. James, B. Cox. Proceedings 45th Florida Dairy Production Conference, Gainesville.