Er zijn steeds meer studies die erop wijzen dat het rantsoen zoals geformuleerd op papier vaak verschilt van het rantsoen dat in de praktijk gevoerd wordt aan het melkvee.

Melkveehouders die niet streng toekijken op het voeren blijken daardoor heel wat inkomen mis te lopen. Voor het gemiddelde melkveebedrijf van 200 koeien kan dat al vlug oplopen tot €40.000 voedermarge, elk jaar opnieuw.

Door voerders te observeren zijn verschillende problemen aan het licht gekomen. Zij kunnen zich (zoals alle mensen) wel eens vergissen. Maar ook wordt het voer al eens op een verkeerde manier gemengd. Verder kan het voermengwagen-systeem niet precies werken of kan het droge stof gehalte van verschillende ingrediënten tijdens het seizoen veranderen.

Hoe dan ook, van zodra het voeren niet op een gecontroleerde manier verloopt gaat de melkproductie hieronder lijden. Veldstudies tonen dan ook aan dat bedrijven die op een consistente en gecontroleerde manier voeren gemiddeld hogere melkproducties vertonen (1). Stel dat we alle melkveebedrijven in vier verschillende klassen zouden onderbrengen op basis van hun regelmaat qua voeren. Als een melkveebedrijf erin zou slagen om op meer consistente wijze te gaan voeren en daardoor in de eerstvolgende hogere klasse terechtkomt dan zal dat resulteren in gemiddeld 3.2 Kg extra melk per koe per dag. Natuurlijk zal daardoor ook de drogestofopname toenemen waardoor het netto financiële resultaat stijgt met gemiddeld €200 voedermarge per koe per lactatie!

Naast training hebben voerders nood aan eenvoudige tools die hen helpen de juiste mengprocessen te volgen en real time te zien wat precies gemengd en gevoerd wordt. Voor meer informatie praat met onze experten bij MmmooOgle

Onderzoek toont aan dat de regelmaat bij het bereiden van mengvoer erg belangrijk is wil men de melkproductie en brutomarge optimaliseren

(1): Sova et al. J. Dairy Sci. 2014